Resonant Healing – wprowadzenie do języka rezonowania Sarah Peyton – RHP cz. 1

Data: 13.04.2023

“Nasze serca biją inaczej w zależności od tego,
na ile mamy poczucie,
że możemy liczyć na wsparcie innych osób”.
Sarah Peyton

Czy wiesz, że gdy jedna wiolonczela gra a druga stoi obok to też delikatnie wibruje, podobnie jak ta pierwsza. Podobnie jest z nami ludźmi i dzięki językowi rezonowania Sarah Peyton możemy dostroić się do tego, co dla nas ważne, żywe by móc z ciepłem i życzliwością obdarzać siebie zrozumieniem i akceptacją. Język rezonowania i empatia mają moc zmiany nas, naszych emocji, naszych ciał – niezwykle prawda?

Książki dla Ciebie

Obdarzanie siebie czułością, życzliwością, współczuciem i miłością wydaje ci się niemożliwym zadaniem? Narracja w twojej głowie podsuwa ci samooskarżenia, krytykę i wstyd? Na myśl o samotności wpadasz w panikę, bo bez aprobaty ze strony innych ludzi nie widzisz w sobie wartości? Trudne doświadczenia z przeszłości kładą się cieniem na twoim życiu, uniemożliwiając ci wykonanie kolejnego kroku? Oto książki dla Ciebie.

Książki dla Ciebie

Obdarzanie siebie czułością, życzliwością, współczuciem i miłością wydaje ci się niemożliwym zadaniem? Narracja w twojej głowie podsuwa ci samooskarżenia, krytykę i wstyd? Na myśl o samotności wpadasz w panikę, bo bez aprobaty ze strony innych ludzi nie widzisz w sobie wartości? Trudne doświadczenia z przeszłości kładą się cieniem na twoim życiu, uniemożliwiając ci wykonanie kolejnego kroku? Oto książki dla Ciebie.